•  Navigation
  • BEYOND

  • în traducere liber?: DINCOLO. un artist. o voce monumental?, un dar, curgerea aceea divin? care deschide porii energiei ca s? se infuzeze cu iubire, s? lumineze ?i s? vibreze ca un diapazon sacru pentru sufletele care sunt destul de lini?tite ?i t?cute ca s? asculte. o întâlnire fireasc? dintre o via?? de experien?e ?i o linie destinic? ce au condus în momentul intersec?iei c?tre g?sirea scopului, c?tre reg?sirea acelor elemente intime care în fiecare dintre noi, cei care suntem expu?i direct, prin sim?urile noastre fizice, energiei acestui eveniment.

    oricine î?i folose?te darul pentru construc?ie ajunge acolo. acolo e un loc minunat din tine, din construc?ia edenic? a jum?t??ii polarizate care e?ti. las? ceea ce e?ti s? fie, s? se manifeste, s? î?i ning? fulgii de lumin? peste inten?ia clipei mereu proaspete, acum ?i aici, f?r? limite, sim?ind iubirea din noi ?i aducând cuvântul DINCOLO în aici, în sufletul t?u.