•  Navigation
  • flori(I)lor

  • form?, culoare, miros, ging??ie, crea?ie, infnit. atâte fa?ete ale iubirii îngem?nate într-un pumn depetale. dar ce imagine! un fractal aruncat pente factori de multiplicare de ordinul milioanelor. o imagine m?rit? a formei iubirii contopite în jurul concentra?iei numit? monad?-via??. un expoyeu atât de lung ?i de fantastic la fel de frumos ca parfumul subtil pe care floarea îl d?ruie?te universului. chiar dac? este în parte fiin?are la nivelul con?tiin?ei de floare, d?ruirea acestui tip de existen?? e poate asem?n?tor artei. pentru c? ofer? celui care interac?ioneaz? cu entitatea plin? de lumin? ?i culoare darul inimii florilor.

    pentru c?, idem tuturor creaturilor ce se manifest? în univers, florile sunt transcrierea unor lan?uri adn-arn-ice ale iubirii. a le întoarce îngem?nat întrun nume care practic e tot traducerea unei amprente energetice ce separ? o individualitate de alta, e un dar de iubire, e o plec?ciune în fa?a acelor dovezi cum c? universul e perfect în modul în care este construit. e steagul unimii fluturat în v?zul tuturor pentru deschidere.

    sub s?lciile viselor noastre purta-vom ramuri de busuioc ?i parfum de flori de înserat, le vom culege de pe portativul sufletelor noastre ?i le vom arunca în râul vie?ii odat? cu cele mai calde unduiri de iubire ?i ur?ri pentru cei care poart? pe numele lor amprenta artei des?vâr?ite a naturii:

    LA MUL?I ANI!