•  Navigation
 • FOCUL P?S?RII PHOENIX - acordaj gratuit

 • am p??it într-o zi într-un spa?iu minunat, în mine, în edenul personal. e o tradi?ie ?amanic?, o tr?ire în concordan?? cu inima, în afara timpului, care te aduce mai aproape de sinele divin ?i prin intermediul unui animal de putere sau totem (ce con?ine în sine energia acelui arhetip ?i mesajul semiotic din esen?a lui) reg?se?ti p?r?i din tine pe care le credeai disp?rute sau pierdute sau prime?ti ajutorul de care urmeaz? s? ai nevoie pentru atingerea misiunii personale. c?l?toriile ?amanice au un aer de mister, p?strat inten?ionat de c?tre ?amani, pentru a ?ine departe neofi?ii ?i a proteja unele din adev?rurile pe care acum au hot?rât c? trebuie s? le reveleze. dar dac? po?i privi dincolo de aceast? barier? auto-impus?, pentru protec?ie, vei vedea lumina care genereaz? peste tot în lume poli de curen?i ascenden?i pe care î?i po?i a?eza inten?ia, voin?a ?i visele pentru a p??i în interiorul t?u.

  http://fc01.deviantart.net/fs5/i/2004/308/f/f/Phoenix_Wallpaper_by_vissroid.jpg

  pentru ?aman, lumea de jos e edenul personal, e con?tiin?a colectiv? a umanit??ii sus?inut? de energia binef?c?toare a mamei p?mânt (pachamama). acolo vei g?si toate elementele necesare ?i suficiente pentru vindecare, pentru reg?sire, pentru libertate. elemente pe care subcon?tientul t?u le p?streaz? latente ?i în contact cu energia verde a teluricului conduce c?tre recunoa?terea unor arhetipuri cu care ?amanii jongleaz? în lucrul lor cu lumile suprasensibile, arhetipuri str?ine în mod normal omului occidental, rupt de ciclurile p?mântului, de pulsul natural al universului.

  într-o asemenea c?l?torie mi-am întâlnit phoenixul. m-am str?duit s? în?eleg la început ce pas?re am primit pentru c? eram confuz, ne?tiind c? nu trebuie s? m? gândesc doar la animalele pe care le po?i g?si în realitatea fizic?, acum, dar faptul c? cineva lâng? mine mi-a spus c? a primit un unicorn ca animal de putere a deschis u?a pentru aceast? posibilitate ?i am acceptat-o. am fost ales de un phoenix. ?i în acela?i timp l-am ales eu. pentru c? e întotdeauna o rela?ie de interdependen?? la nivel de con?tiin?? cu aceste energii.

  http://www.wallz.eu/photo/106004/phoenix%20nebula.jpg

  rela?ia pe care mi-am dezvoltat-o cu acest element al rena?terii constante ?i infinite mi-a adus printre altele ?i un ritual str?vechi al focului ve?nic, o amprent? a focului ?i cenu?ei care creaz? mereu ?i mereu forma p?s?rii phoenix. în acela?i timp, coabitarea mi-a adus ?i con?tien?a existen?ei, la nivel de celul?, a acestui arhetip, existent în structura energetic-eteric? a celulei, p?strând aceast? capacitate de regenerare infnit? deschis? atâta timp cât totul curge liber ca focul ?i arde orice reac?ie karmic? sau dezn?dejde. atâta timp cât la?i s? ias? din tine focul sacru, element primordial care st? la baza lumii fizice.

  e un acordaj la energia focului etern, un v?rs?mânt celest al energiei ve?nice la nivel eteric-fizic, un rezervor inepuizabil de energie ?i c?ldur? la care po?i apela oricând.

  dac? sim?i c? te reg?se?ti printre rânduri las? un semn ?i po?i primi ?i tu acest acordaj, îl vei a?eza în anahata, chakra inimii pentru c? va circula odat? cu b?t?ile inimii tale în tot corpul. instruc?iunile ai s? le prime?ti pe mail sau telefonic. îndr?zne?te!

  http://fc00.deviantart.net/fs49/i/2009/211/e/1/Phoenix_by_o_eternal_o.jpg

  nu î?i trebuie nicio preg?tire anterioar?, trebuie numai s? po?i intra în stare alfa, s? fi meditat m?car odat? ?i s? ai sufletul deschis c?tre ce vine spre tine. restul îl face sinele t?u superior.