•  Navigation
 • IDIOSINCRAZIE

 • în fiecare din noi sunt re?etele propriei fiin?e. am fost crescu?i s? nu le recunoa?tem, într-o lumea în care am fost l?sa?i s? dormit?m pentru c? ni s-a p?rut natural s? fie a?a, dac? nu ni s-a dat ?i reversul medaliei. pentru c? vezi tu, întotdeauna moneda are dou? fe?e, depinde la care te ui?i, una e de obicei rece ?i afi?eaz? un num?r, care, atunci când e?ti mic ?i nu le ?tii a buchisi sunt doar ni?te hiero-asirobabilonieno-rune sumeriene sau cine ?tie ce imagini idilice de zâni?oare sau sfere de lumin?, iar cealalt? afi?eaz? categoric un simbol, recunoscut, o figur?, o cl?dire emblematic?, un loc celebru. e dac? vrei oglinda alegerii tale iar tu e?ti prpria oglind? în care po?i observa acest joc de lumini ?i umbre. descompui imaginea, în?elegi detaliile care o creaz?, o recompui ?i apoi bineîn?eles c? o vei schimba pentru c? fie dac? alegi ra?iunea sau sim?irea tot alegi o cale, a?a semi-incon?tient, particpând cu toat? fiin?a ta (a se citi cu toate structurile fizice, prezenta radiant? a spiritului, bagajul mental acumulat în via?a respectiv?, experien?a sufletului ?i con?tiin?a colectiv?, toate detalii diferen?iante). când recompui imaginea încearc? s? fii creator con?tient, viseaz? lumea a?a cum ?i-o dore?ti, cu toate turnule?ele din cipocolat? pe care ?i le dore?ti la geam, cu cerul mov sau p?s?ri acceleranti incredibilis pe cerul apusului. încearc? s? fii con?tient în retr?ire. pentru c? de fapt nu retr?ie?ti niciodat? decât când e?ti în afara timpului ?i asta se cheam? ca e?ti pe deplin con?tient. când simultaneitatea î?i cuprinde bra?ele ?i închide toate câmpurile prezentului în ACUM. acolo nu exist? limit?, spa?iu, memorie, posibilitatea e numele mic. singurele lucruri c?rora le po?i da form? totu?i, la început, ai s? vezi, sunt idiosincraziile tale.

  pentru c? e un termen bombastic ?i care unora li se poate p?rea nefamiliar sau chiar str?in am decis s? ofer ?i explica?ia pe care dexul o ofer? acestui termen: “IDIOSINCRAZIE Termen preluat din vechea teorie umorala si insemnand initial o constitutie particulara a unui individ, datorita unui anumit amestec al umorilor fundamentale. A fost utilizat apoi pentru a desemna reactivitatea patologica a unei persoane fata de diverse substante (alimente, medicamente, polen,etc.) care nu provoaca nici o reactie suparatoare la majoritatea indivizilor. Astazi, fiind cunoscut ca este vorba de reactii alergice, termenul a iesit din uz. Idiosincrazie psihica – repulsie nemotivata fata de obiecte, persoane, fenomene din mediul inconjurator.” 

   

  http://ostyn-newman.com/Miller_Painting_79_files/light_silence_abstract_painting.jpg

   

  îns? c?utarea nu trebuie s? se fac? urm?rind un joc al min?ii, singura con?tien?? care produce ini?iativa s? fie puterea inten?iei ?i gândul pozi?ionat c?tre. apoi te la?i liber s? plute?ti în r?spunsurile ce vor veni. în lec?iile ce le vei primi. în mesajele pe care le vei recep?iona.

  pentru a încerca o imagine schematic? a întregului proces ne vom limita într-o oarecare m?sur?, dar puterea exemplului poate fi factor decizionala aparaent pentru mul?i. A?a c? te po?i imagina ca un tor rotitor de energie alb? care are o mi?care de oscila?ie asem?n?toare cu cea pe care axa p?mântului o are. toate experien?ele se scurg c?tre tine prin golul central, ca mici bile de lumin?. la impact, ele las? urme de diverse culori, care pot fi decodificate. cu cât experien?a e mai folositoare “cu adev?rat” pentru tine, cu atât inciden?ele vor fi mai pu?ine ?i traseul bilei mai lin. cu cât bila st? mai mult în drumul ei c?tre esen?a ta, se cheam? c? pui piedici. dezleag? acele piedici ?i g?se?te bilele potrivite. caut? acele diferen?e care te fac unic, dar r?mâi cump?tat, cu bun sim? ?i nu epata atunci când ?i se aprob? gândurile sau chiar ?i atunci când ai traseu liber pentru toate bilele. cu atât mai mult atunci trebuie s? luminezi, s? ar??i drumul, fii f?clia ce arat? poteca ?erpuitoare de munte ce duce la izvor. schimb? lumea prin simpla prezen?? dac? altceva nu po?i face. dar schimb?-te pe tine! las?-te s? tr?ie?ti!

  ?i apoi las? lini?tea simplit??ii s? î?i umple toate celulele cu bucuria cea mai simpl?, care aduce cu ea lini?tea cea mai frumoas?, clipa tr?it?.