•  Navigation
  • pentaCICLIC

  • ca s? în?elegi natura realit??ii trebuie s? perceoi natura oglindirii. trebuie s? ai operatorii matematici care s? poat? decela geometria din spatele construc?iei lumilor. c?ci privind ?i observând influen?ezi ?i dac? nu te po?i deta?a complet de ata?amentele tale, sau poate c? nici nu trebuie, trebuie doar s? le prive?ti cu ochii t?i adev?ra?i. s? la?i sondajul infinitului ?i s? începi explorarea interiorului mai întâi. în?elegi c? realitatea e ceea ce vezi, auzi, pip?i, gu?ti, miro?i, sim?i, gânde?ti, visezi, intuie?ti, previzionezi etc. în orice clip?, clip? de clip?, înainte ?i înapoi, în toate interac?iunile posibile ?i imposibile. ai s? îmi spui c? a?a ceva nu e posibil. dar a?a este con?tien?a con?tiin?ei: inteligen?? infinit?, tr?ire f?r? margini, prezen?? constant? etern? atotcuprinz?toare.

    dimensiunea 3 are 5 ca apostil? ?i 8 ca pretext de dezvoltare în elicoidele pe care noi le percepem ca sinusoide. proiec?ii ale adev?rului transpuse în obi?nuin??. de aceea dezv??area are un rol la fel de puternic ca ?i înv??area. pentru c? în jocul min?ii posibilitatea e mai important? decât probabilitatea. noul – care e de fapt un vechi îngropat ?i reg?sit – împrosp?teaz? fiin?area cu prezen?a lui diafan?. deschide por?ile sufletului ?i irumpe, ca florile prim?vara, de sub stratul de nea, ca via??. ca emisie radiant?.

    http://www.korthalsaltes.com/gif_mb/great_dodecahedron.gif

    dac? descompui cincimea proiectat? ?i aliterezi 8 -ul culcat la tr?ire (orizontal, dar nicidecum rece) ob?ii cheia c?tre tot ceea ce este: 12+1. algoritmii de crea?ie ai des-compunerilor care nu sunt în fapt decât premerg?torii compunerilor. în cicluri rotunjite – de fapt elipsoizi de rota?ie ai c?ror axe de simetrie verticale conduc aceia?i mi?care de elicoid. elicoid în elicoid în elicoid. o scara adn-ic? divin?, ce ne con?ine pe to?i ?i pe toate laolalt?, iubire ?i lumin?. val ?i t?cere.

    când descompui po?i a?eza lâng? sufletul t?u no?iunea simpl? ?i concis?. când recompui po?i integra în lumina spiritului adev?rul m?re? al infinitului. în concentzricitate maxim?, de fapt doar valuri ale trecerii min?ii, inimii ?i a prezen?ei tale pe lacul con?tiin?ei. acolo unde cur??enia dicteaz? libertatea. caut? în forma des-coperit? r?spunsul ?i vei deveni r?spuns. des-f? timpul în particule necunoscute ?i el va deveni praf. lâng? treimea revelat? pune aba?ia dualit??ii. 12 pece?i de amneti ?i un quasar de jad.