•  Navigation
 • Curs Cluj - Ritualurile Munay Ki - Calea de lumina ce duce catre tine

 •  

   

  Te sim?i izolat, singur într-o lume ale c?rei taine ?i se par îndep?rtate?
  E?ti prizonierul visurilor celor pu?ini ?i te zba?i pentru a g?si un r?spuns?
  Cau?i calea de lumin? ce va duce c?tre tine?

  Imagine de inserat in articol

  Exist? un r?spuns pentru orice întrebare, o cauz? pentru orice efect, o cale pentru orice om. Tr?im într-o lume în care con?tiin?a se exprim?, poate, într-un procent mai mic decât ne-am dori. Suntem prin?i cumva în fuga cotidianului ?i am uitat s? întoarcem capul dup? prima raz? de soare, dup? mirosul florilor de prim?var? sau c?tre zborul minunat al p?s?rilor. Sau s? în?elegem zbaterile inutile sau problemele cu care ne confrunt?m, parc?, la fiecare pas. Într-o lume în care omul este centrul universului dar a uitat cum s? î?i exercite acest rol, calea ?amanului e f?r? doar ?i poate una dintre cheile ce poate a?eza în natural ?i în firesc via?a la nivel de manifestare.

  Munay Ki este expresia care oglinde?te perfect ceea ce la nivel energetic se transmite prin ritualuri omonime. E calea c?tre ceea ce ?amanii numesc visarea con?tient? a lumii, dezlegarea de karm? ?i vindecarea la toate nivelurile, pentru c? toate aceste aspecte sunt inter-conectate ?i unul f?r? celelalte nu pot func?iona. Ceea ce este minunat în leg?tur? cu aceste ritualuri e nu numai natura lor luminoas? ci ?i con?inutul lor ce reprogrameaz? corpul de lumin? cu informa?iile necesare transform?rii complete la nivelul con?tiin?ei, efectele fiind direct propor?ionale cu inten?ia ?i energia pe care cel care le prime?te le investe?te în cre?terea acestor procese.

  Fii deschis s? î?i reaminte?ti frumosul ?i iubirea ce sunt manifestate de c?tre Mama P?mânt ?i s? devii un P?str?tor al P?mântului, un cocreator al lumii care î?i alege destinul singur, sau mai bine zis î?i g?se?te drumul personal. Mergi pe urmele lui Alberto Villoldo ?i g?se?te în?elepciunea str?mo?ilor ce ?i-a g?sit drumul înapoi c?tre oameni acum în pragul schimb?rilor ce vor avea loc la nivelul con?tiin?ei umanit??ii. Alege s? tr?ie?ti conform unor pirncipii demne de ce se cheam? Homo Luminous.

  DSC_0412Odat? cu cele nou? ritualuri pe care le vei primi ?i care vor planta la nivel energetic germenii acestor schimb?ri, te invit s? faci împreun? cu noi câteva c?l?torii ?amanice care te vor ajuta s? intri în leg?tur? cu natura ta interioar?, cu aspecte ale sufletului t?u care au fost adormite, s? p??e?ti în adev?r. Semin?ele de lumin? pe care ritualurile le a?eaz? în corpul t?u luminos vor germina cu energia focului pe care o vei sim?i ?i experimenta în cadrul ritualului focului ?i prin intermediul exerci?iilor pe care le vei înv??a.60-62-large

  Vei intra în lumea simbolurilor ?amanice, vei în?elege natura reala?iei lor cu natura prin traducerea acestora, vei înv??a s? folose?ti unealta de baz? a ?amanului: spa?iul sacru, locul unde nu curge decât energia iubirii iar timpul e un atribut secundar.

  Pe lâng? ritualuri ?i c?l?torii, vei primi propria piatr? Pi, suportul de curs ?i un dvd ce con?ine muzica pe care ai s? prime?ti ritualurile ?i ritualurile explicate ?i prezentzate chiar de dr. Alberto Villoldo. De asemenea, prime?ti dreptul de a da mai departe aceste ritualuri sub form? de dar sau sub form? de cursuri.

  Primirea acestor ritualuri e ceva magic. Gabriela Mocanu ?i R?zvan Filip te a?teapt? s? tr?ie?ti doua zile în lumina minunat? a acestor transmisiuni energetice, s? re-g?sim prieteni vechi, s? c?lc?m în interiorul timpului sincron împreun?, s? ne sim?im ca tovar??i de c?l?torie în jurul unui foc ce izvor??te din inimile noastre

   

  Locatia: Str. Ploiesti, nr 33, Cluj Napoca

  Data: 09-10 februarie 2013

  Pret: 250 RON

  Cursul va fi sustinut de catre Razvan Filip (mai multe detalii pe: http://extinderea-constiintei.ro/despre-noi-2/)

  Inscrierile se fac la telefon 0723.225.802 sau la adresa de email razvan@harmonygroup.ro. 

  Locurile sunt limitate

  Va asteptam cu drag!