•  Navigation
 • RE-conectarea

 • Se pare c? în ultimul timp tot ce se întâmpl? se leag? de acest cuvânt într-un fel sau altul, sau oricum de câteva elemente care se a?eaz? ca piesele unui puzzle într-o ordine frumoas?, într-o liniaritate perfect?, chiar dac? imaginea pe care o vor compune nu e nici pe departe gata. Dar, se pare, totul a început de la Reconectarea lui Eric Pearl. Personal nu am f?cut cursul, dar Laura a avut ocazia s? îl fac? a?a c? vrând nevrând (desigur c? balan?a a înclinat covâr?itor în propor?ie de 100% c?tre vrând) am intrat ?i eu în contact cu energia reconect?rii. Un impact similar l-a avut, sincer s? fiu Munay Ki-ul asupra destinului meu. Mi-a schimbat via?a la 180 de grade ?i m-a a?ezat mai aproape de esen?ele mele, de misiunea mea personal?, de oamenii dragi, de via??. Am avut ocazia s? cunosc ?i s? m? împrietenesc cu ni?te oameni extraordinari c?rora ?in s? le mul?umesc pentru mâna întins? mereu pe acest drum, ?i vreau în acela?i timp s? le mul?umesc ghizilor mei, îngerilor ?i Sinelui meu superior (de parc? am fi de-conecta?i nu altceva!) pentru c? m-au ?inut drept pe drum în ciuda vicisitudinilor. Dar peste mul?umirile pe care oamenii ace?tia chiar le merit? vreau s? refac ace?ti pa?i de la Reconectare încoace.

  Mai întâi atingerea acestei energii ne-a împins c?tre a practica vindecarea reconectiv?, care, dup? p?rerea mea, este cea mai aproape, al?turi de Hoponopono, de o vindecare natural? ?i adev?rat?, de un proces natural prin care omul î?i rea?eaz? suma energiilor personale, cumva o medie armonic? a acestora, mai aproape de destinul s?u, de ceea ce îi place sufletului s?u, de iubirea sa. A?adar, stând în aceast? postur? mi-a fost imposibil s? m? reîntorc în sistem, tot ce s-a legat era în afara vechii paradigme. Dezvoltarea acestei linii a mers în paralel cu site-ul www.noulpamant.ro ?i mai nou ?i cu www.extinderea-constiintei.ro unde las parte din DARUL pe care l-am primit în aceast? via??: SCRISUL.

  A ap?rut ?i Amy, feti?a noastr?, în via?a noastr?, motiv pentru care a trebuit s? lu?m o pauz? mic? de la workshopurile noastre, dar ca într-o ecua?ie minunat?, totul a fost cu un scop. Revenim în curând cu o nou? serie de workshopuri, pu?in diferite de startul pe care-l d?dusem, cumva mai aproape de om, mai aproape de manifestarea lui de zi cu zi, mai în seva manifest?rii umanit??ii de azi. Mai multe detalii despre ateliere puteti gasi pe pagina: http://harmonygroup.ro/traieste-liber-eliberarea-de-propriile-distorsionari-mentale-asupra-realitatii/.

  A ap?rut de curând o nou? latur? a vie?ii noastre iar??i cumva sincron cu reconectarea pentru c? Matei, b?i?elul meu, de anul viitor va intra la clasa preg?titoare, împlinind 6 ani, aceast? latur? fiind definit? de Proiectul Curcubeu. Implicarea în acest proiect a fost tot un soi de reconectare, în energia copilului din interior, în bucuria recunoa?terii faptului c? el înc? exist? ?i zâmbe?te ?i e fericit. Echilibru, armonie, iubire.

  În cele din urm?, dar nu la final, pentru c? nu a? putea s? le diferen?iez dup? criterii calitative, decât în mod subiectiv, e vorba de proiectul Poiana Soarelui unde sper s? ne reapuc?m cât de curând de primii pa?i, semnele exist? deci aliment?m cu energia speran?ei ?i a visului pe care ?tim c? îl vom vedea împlinit într-un fel sau altul.

  A? putea s? vorbesc despre 2012, despre Sfera tuturor posibilit??ilor sau despre Oracolul din Shambala dar aleg s? nu o fac ?i s? v? vorbesc despre un lucru pe cât de simplu, pe atât de transformator: RE-CONECTAREA cu cine suntem noi cu adev?rat. Reconectarea cu ceea ce ne place cu adev?rat, reconectarea cu toate energiile benefice pe care cu to?ii le purt?m nealterate în noi. Reconectarea cu adev?rul profund care st? gata s? ias? la iveal? în fiecare dintre noi, cei prezen?i azi, aici , pe P?mânt. E momentul s? te reconectezi ?i tu la focul interior, s? la?i lumina s? curg?, s? cau?i apa ce vibreaz? în to?i ?i s? îi mul?ume?ti, s? la?i deschis? u?a inimii tale ?i s? cau?i s? în?elegi de ce ACUM e bine s? faci acest pas în tine ?i c?tre ceilal?i ?i de ce AICI e locul potrivit pentru a te RE-Conecta la cele mai frumoase daruri pe care le por?i în suflet.

  PS: ca o completare pe care simt c? trebui s? o fac mereu – Mul?umesc Laura pentru c? e?ti al?turi de mine, pentru c? mi-ai ar?tat c? se poate s? fi om în ziua de azi, pentru c? m? iube?ti a?a cum m? iube?ti ?i ai f?cut tot ce-ai f?cut pentru mine, m? simt cu sufletul aproape de nori pentru c? sunt lâng? tine. Mul?umesc ?i te iubesc! Reconecta?i suntem pentru eternitate pe podul curcubeu ce leag? inimile noastre!