•  Navigation
 • S?N?TATEA PLAN(E)TELOR

 • Acum câ?iva ani am mers la trovan?i la Coste?ti, lâng? Baia de fier, ?i acolo, lâng? pitrele vis?toare am g?sit ni?te flori care oglindeau perfect antropormorfismele cerului, erau parc? jocuri de lumin?, norii albi pe cerul albastru b?tu?i de vânt ?i valuri de petale albe pe verdele p?mântului, unduindu-se sub respira?ia sufletelor care i-au privit cu nesa? ?i curiozitate. Acelea?i flori, despre care pe vremea aceea nu ?tiam nimic, le-am v?zut sus, în poina de lâng? pe?tera Vârtoape, un loc minunat, dar inaccesibil c?l?torului f?r? echipament de escalad?, o poian? unde am ?inut în bra?e 5 copii, atra?i de biscui?ii din rucsac, dar poate ?i de o visare puternic? a mea, o energie pe care am resim?it-o în preajma acelor locuri dar ?i a florilor ?i a întregii vegeta?ii care cre?tea acolo. Pentru c?, în esen?a lor, plantele, poart? c?tre cer iubirea mamei P?mânt prin tot ceea ce înseamn? în forma lor, în mirosul lor, în gustul ?i principiile active pe care le au atât în timpul activit??ii lor “con?tiente”, dar ?i dup? ce le desp?r?in de mediul în care cresc ?i pornesc în visare. Floarea asta miraculoas?, ce ?ine ziua pe petalele ei deschise sute de zâne ?i spiridu?i, ce î?i fac culcu?ul noaptea printre pistilele tari ca piatra, între înflorescen?ele strânse ca o umbreal? dup? ploaie, e Ciurul Zânelor. Interesant este faptul c? am ?inut doar floarea, care nu folose?te decât ca reper pentru g?sirea r?d?cinii miraculoase, într-o farfurioar? pentru mai bine de 6 luni ?i aceasta nu s-a degradat deloc aproape ?i principiile active ale plantei sunt absolut fenomenale. Dac? spuneam de multe ori cuvinte de laud? la adresa cepei sau a usturoiului, care de asemenea î?i p?streaz? principiile active foarte puternice ?i dup? cules, de data asta am r?mas pu?in uimit de faptul c? la fiecare udare floarea reac?iona instantaneu strângându-?i petalele la contactul cu apa. Chiar ?i la 6 luni dup? culegere…

  http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/41586520.jpg

  O r?d?cin? de plant?, care împrumut? focul vitalit??ii p?mântului, în func?ie de structura intern? a plantei, devine principiu vindec?tor pentru om, pentru c? în lumea vegetal?, iubirea necondi?ionat? exist?, ea se manifest? în toate formele minunate pe care vegeta?ia le ia dar ?i în combina?iile de principii active ?i substan?e. Mai întâi plantele sunt un adev?rat elixir al lini?tii, odat? prin desenul pe care creatorii universului l-au imprimat cu bun? ?tiin?? acestora, iar apoi prin rolurile pe care fiecare parte a vegeta?iei o are în matricea energetic? a P?mântului. Plantele sunt dac? vre?i, micile vie?uitoare pe care le g?zduim ?i noi pe corpurile noastre, bacteriile ?i organismele microcosmosului din noi care echilibreaz? activitatea fizic? ?i mental? ?i sentimental?. Apoi, plantele sunt întotdeauna exponen?i ai cromoterapiei ?i ai meloterapiei. Nu po?i separa p?r?ile de întreg ?i crede c? ele nu func?ioneaz?. Totul func?ioneaz? ?i schimb? informa?ii ?i energii prin matricea energetic? în care ne desf??ur?m via?a.

  Plantele sunt asemenea oamenilor ca ?i structuri energetice, doar c? le lipsesc unele corpuri superioare de vibra?ie, ceea ce le confer? o alt? con?tien?? asupra realit??ii, un alt fel de experien??. Sunt spirite înl?n?uite într-o teac? în care stau una în alta la fel ca celulele verzi din frunze,  a?teptând irumperea de lumin? a con?tien?ei de sine. Iar prin oferta lor necondi?ionat? înva?? c? d?ruirea e una dinntre pece?ile de baz? din lume. Dar în acela?i timp devin lec?ie pentru creatorul con?tient care înva??, re-descoper? sau intuie?te leg?tura lui cu plantele. O leg?tur? care îl înva??, ori re?ional, cuno?tin?e dobândite prin tranfer de la un înv??at la altul, ori direct prin clar-intui?ie sau viziune, principiile active, energia ce s?l??lui?te în corpul plantei. Afl? cum c? Ciurul Zânei st? la soare ?i c? de aceea sensibilitatea inflorescen?ei e atât de mare, pentru c? transfer? aceast? solarizare la r?d?cina care se afl? ascuns? privirii, dar care, la sfâr?itul lui august ?i nu pe lun? plin?, pentru c? atunci floarea g?zduie?ti mul?i elementali pe care îi po?i deranja ?i cumva deficientiza efectul principiilor active, iar prin ciurul ei curge c?tre p?mânt acea energie care trage din inima p?mântului substan?ele active care fac floarea s? creasc? dar ?i toate principiile vindec?toare ale acesteia.

  http://www.positivehealth.com/img/images-original/dbimg/chiaz53a.jpg

  Este bine s? în?elegem c? P?mântul e o entitate gestant? pentru toate vie?uitoarele care d?inuiesc aici, pe suprafa?a ei sau în adâncuri. Pentru plante ofer? o întreag? structur? energetic? minunat? care se poate dezv?lui ochiului clar-va?z?torului sub forma unor fuioare spiralate care împing semin?ele odat? c?tre inima p?mântului ?i în acela?i timp c?tre inima cerului. Dualitatea aceasta e practic axa divinit??ii plantelor ?i tot acolo e informa?ia care curge prin plante ?i care poate fi citit?. Poate fi dezv?luit? urechilor ?i ochilor ?i nasurilor voitoare de a afla. Întreb?-?i bunica, sau mergi într-un sat unde e o bab? care ?tie lecurile, sau un mo? care poveste?te cum acum mul?i ani pe acolo a trecut un solomonar ?i a l?sat pu?in? lumin? pe genele unui badea.

  Tratamentele care sunt dezvoltate din aceast? cunoa?tere, de?i nu perfecte, pentru c? orice echilibrare a structurilor omului trebuie s? fie dublat? de asumare, de în?elegere, de con?tientizare, nu este un tratament paleativ. E chiar un r?spuns perfect la actiunile negative ce au loc în corp ca urmare a unui dezechilibru la nivel energetic. Ba mai mult decât atât, cu pu?in? ?tiin??, po?i crea un leac care s? ac?ioneze ?i mai sus de nivelul fizic, pentru c? buc??irea ?i atingerea fin? a sistemului corporal uman (cum ar fi ingestia substan?elor active care au fost diluate în ap? – principiile infuziei) pot avea efecte chiar asupra corpului eteric, f?r? a mai men?iona homeopatia, ale c?rei principii sunt direct propor?ionale cu structurile energetice umane.

  http://www.tealhealing.com/images/purple-flowers.jpg

  Culege nectarul florilor ?i du-l cu tine în astral ca s? î?i poarte pa?ii numai pe c?rarea de lumin?, la fel ca energiile ce curg duale între cer ?i p?mânt ?i care ne aduc aminte de cine am fost ?i cine suntem ?i cine vom fi. Parfumul amintirii e între petalele deschise, pe nervurile fine ale frunzelor, pe curbura lin? a r?d?cinilor fractalice ce trag seva iubirii P?mântului ?i radial se încrusteaz? la fel ca liniile câmpurilor ce separ? sorpurile subtile ale omului, în cercurile concentrice ale arborilor ?i ale copacilor. Pentru tine, mine, pentru noi. Îmbr??i?eaz? copacii ?i a i s? sim?i iubirea lor nem?rginit? ?i leacul lini?tii pe care ?i-l ofer?!