•  Navigation
 • Solomonari

 •  

  din negura timpului, ?oaptele societ??ilor ancestrale, post-potop, se pot face auzite în tradi?ia oral?, ori în basme, ori în cine ?tie ce descoperire arheologic?, în documente istorice, pierdute printre rânduri aparent f?r? rost. preo?ii lui zamolxe, des-c?lec?tori, c?l?tori pe balaur, solomonarii sunt acei vr?jitori ai antichit??ii, purt?tori de mesa. traduc?tori pentru ceruri, vraci ce tr?iau în comuniune perfect? cu natura, într-atât încât s? fie considera?i anormali. pentru c? exprim? într-o cantitate deloc neglijabil? adev?rul unor timpuri apuse. ei sunt puntea dintre trecut ?i viitor, trecut? prin prezentul prezen?ei lor în lume.

  http://chzgifs.files.wordpress.com/2010/11/needahandp1.gif

   

   

  pe gura de rai, între cele ?apte izvoare sacre ale dacilor, s-au n?scut în inima p?mântului, înv??a?i în grote de piatr? s?pate de limfa p?mântului (apa), au adus cu ei în?elepciunea ne-fizicului. ?coala solomonarilor, portat? pe energia yang a ultimei decade de timp ceea ce noi numim istorie recent?, D.H., dup? ce a fost exprimat? atâta timp în sânul mamei naturi de c?tre energia exprimat? yin, revine acum în echilibru. se întoarce din anzi, prin firele luminoase pe care shamanii de acolo le-au ?esut în t?cere de aproximativ 3000 de ani încoace. (quecha). “?coala” shamanilor laika este o poveste de demult, pe care o putem citi în pietrele de la t?rt?ria sau între-z?rit? în povestea regelui Luana ?i a soarelui de andezit ce era p?zit de misterioasele solomonare. toate, cuvinte-izvor pentru reg?sirea r?d?cinilor.

  http://quadratus.files.wordpress.com/2011/05/indian_wolf_wallpaper_fcoy.jpg

   

  a?a cum apa poart? la vale materialul muntelui ?i sângele p?mântului, la fel timpul, aduce din inima trecutului acele informa?ii care ne trebuie în acest ceas când se unesc toate liniile, când începem s? vie?uim, s? sim?im, s? fim iar ce am fost cândva. e doar o leg?tura ce nu am adus-o în con?tien?? pân? acum. a fost doar gustul fagurelui impregnat de miere, acum putem gusta licoarea zeilor ?i sim?i clipocitul cânt?tor al apei.

   

   

  fie c? îi z?rim de sf ilie br?zdând cerul pe luminile fractalice ce leag? crul de p?mânt, fie c? îi reg?sim în lancea lui sf gheorghe, care domole?te spiritul neîmblânzit al dragonului, fie c? îl reg?sim în vatra satului, zdren??ros ?i neîn?eles, aparent nebun, solomonarul revine încet încet în manifestarea lumii. vraciul revine în lumin?. vindec?torul p??e?te cu curaj în fa??. adev?rul se isc? din colbul eratic al trecutului.